1 czerwca – dzień wolny od zajęć

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku przypomina, że dzień 1 czerwca (piątek) 2018r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym czasie w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla chętnych uczniów w godz. 7.30-16.30.